Kajakleder i Norra Vänern

Norra Vänern är ett perfekt område för paddling och rekreation. Mängder av vikar, öar och skär att utforska och du kommer aldrig så nära naturen som i en kajak.

Vi vill utveckla Vänern och sjösystem i Värmland till paddeldestinationer. Det här projektet är en del i det arbetet inriktat på Vänerns norra skärgård. Det finns mycket kunskap bland lokala paddlare om lämpliga startplatser, öar eller platser lämpliga för övernattning, etc. Vår målsättning är att göra kunskapen tillgänglig och lätt att komma åt för fler även för besökare från andra regioner.

Projekt: Beskrivning av ett antal kajakleder med olika svårighetsgrad i Vänerns norra skärgård. Lederna beskrivs med startplats, rast och övernattningsplatser samt lämpliga vägval vid olika vindriktningar. Målet är en ökad tillgänglighet i Vänerns paddelvatten. Underlätta vid planering av paddelturer i norra Vänern dels för besökare som inte har lokalkännedom, men också som hjälp för aktörer som ordnar turer i området. Syftet är också att styra besökare till startplatser såväl som rast och övernattningsplatser som inte är lika känslig för besök ur naturskyddssynpunkt.

Ledbeskrivningar för 17 kajakleder av skiftande svårighetsgrad i den västra och centrala delen av Vänerns norra skärgård. Beskrivningarna ska innehålla översiktskartor, en bedömning av svårighetsgrad och en beskrivning av turen och eventuella vägval. Projektet ska också resultera i en övergripande beskrivning av norra Vänern som paddelområde med kulturhistorisk och naturbeskrivning.